תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
עקרונות גינון בר-קיימא הצילום מאת: www.ColorfulNature.com

עקרונות גינון בר-קיימא

גינון בר קיימא הוא: "גינון העונה לצרכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע במשאבים שיעמדו לרשות הדורות הבאים".

מאת: אביגיל הלר, ישראל גלון ואחרים סוג גינה: גינון אקולוגי תגיות:פרמקלצ׳ר, בר קיימא
הוסף לאוספים שלי

א. כללי

 • גן בר-קיימא הוא גן המקיים עצמו במינימום התערבות לטווח ארוך או בפגיעה מזערית בסביבה, תוך התחשבות במטרות ובשימושי הגן.
 • בכל גן יכולים להתקיים עקרונות אקולוגיים. מרבית הגנים אינם מהווים מערכת אקולוגית (Ecosystem) יציבה, שכן נדרש ממשק של התערבות חיצונית.
 • בגן בר-קיימא מתקיימים יחסי גומלין חיוביים בין הסביבה לאדם. בגן זה רואים את האדם ואת צרכיו כחלק מהסביבה.
 • בתכנון הגן ובאחזקתו יש להתחשב בתהליכים דינמיים המתרחשים בגן, במהלך השנים, כגון: תחרות בין צמחים, הצללה הדדית, נשורת עלווה וכדומה. גן זה משתלב בשינויים העונתיים החלים במקום שבו הוא נמצא.
 • זהו גן המשלב טכנולוגיות התורמות לשימור ולשימוש מושכל במשאבי הסביבה (דוגמת אנרגיות חילופיות, מים, קרקע).
 • בגן בר-קיימא ניתן ליישם מגוון שיטות ידידותיות לסביבה (כגון: גננות אורגנית, פרמאקולצ'ר, גננות ביודינמית ועוד).
 • גן בר-קיימא מכיל מרכיבים שונים צמחיים ופיזיים (מסלע, טופוגרפיה), התורמים להעשרת המגוון הביולוגי (ראה הערה א').
 • גן בר-קיימא מיועד למשוך בעלי חיים מקומיים על ידי יצירת סביבת חיים תומכת עבורם (לדוגמה: פירות, מקור מים או סבך צמחייה).
 • גן בר-קיימא הוא גן שנעשה בו שימוש בחומרי תשתית מקומיים.
 • גן ללא רעלים - בגן בר-קיימא נעשה שימוש מינימלי ומסויג בחומרים להדברת עשבים ופגעים. ישנה עדיפות למניעה, לבקרה ולניטור (pest control) ולא להדברה גופה. במקרה של הופעת פגעים תינתן עדיפות להדברה בשיטות ידידותיות לסביבה - שיטות אגרוטכניות, פיזיקליות וכדומה.
 • בגן בר-קיימא מתקיים שימור ושילוב של ערכי נוף, טבע ומורשת של האזור.
 • יש ליצור איזון בין הוצאה להכנסה של משאבים בגן. רצוי להפחית את השימוש באנרגיה בגן (אנרגיה פוסילית, הפחתת דישון והשקיה) ולצמצם את הוצאת האנרגיה מהגן (הפיכה לקומפוסט או בניית טרסות כדי לשמר את המים בגן).

 

ב. הקמה ואחזקה

 • אחד מיסודות התכנון של הגן הינו ממשק לאחזקה נמוכה.
 • בגן בר-קיימא יש לטפח את פוריות הקרקע, למשל באמצעות הוספה משמעותית של חומר אורגני. 
  יש לשאוף לשימוש בקרקע מקומית או בקרקע בעלת אופי מקומי.
 • עקרונות האחזקה בגן בר-קיימא הינם: שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה (שאינם רעילים), שימוש בחיפויים, שימוש בחומר אורגני, מרווחים נכונים בין הצמחים ועוד.
 • החומר הצמחי הנאסף בגן ימוחזר להכנת קומפוסט או ישמש כחומר חיפוי.
 • הדברת עשבים בגן האקולוגי תיעשה בשיטות אגרוטכניות, כמו עיבוד שטחי, כיסוח וכן עבודה בחרמש מכני.

 

ג. קרקע

 • שאריות של חומרי בנייה ופסולת ינוצלו בגן במידת האפשר, ייגרסו או ייטמנו בגן ויכוסו בשכבת קרקע המאפשרת גידול צמחים.
 • ייעשה שימוש חוזר באבנים מקומיות לבנייה סביבתית (טרסות, ערוגות מוגבהות וכדומה).
 • טיוב הקרקע ייעשה באמצעים הבאים: חומר אורגני (קומפוסט), חיפוי בחומרים ממקור צמחי, צמחים מקבעי חנקן ממשפחת הפרפרניים ועוד.
 • ככל שהקרקע חרסיתית - יש להימנע מעיבוד קרקע רטובה והידוקה.
 • מניעת סחף הקרקע תיעשה באמצעות דירוג השטח (טרסות), חיפוי, ניקוז ושתילת צמחים מייצבי קרקע.

 

ד. מים והשקיה

בגן בר-קיימא ייעשה שימוש מושכל במים באמצעות:

 • שימוש בצמחים "חסכניים במים"
 • תכנון קבוצות צמחים שלהן דרישות השקיה דומות
 • שימור מים בגן והחדרתם לקרקע (למשל באמצעות עיצוב טופוגרפי, ניקוז, קווי נגר, לימנים וכדומה)
 • שימוש באמצעים ובחומרים המאפשרים החדרת מים (למשל ריצוף מחלחל או חיפוי)
 • איסוף מי נגר, השהייתם או הפנייתם לאזורים מחלחלים בגן. את העודפים יש להפנות לאזורים שבהם ניתן לעשות במים אלה שימוש
 • ניצול יעיל של מים באמצעות איסוף, ניקוז ותיעול המים לשימוש חוזר, החדרה
 • תכנון וביצוע של מערכת השקיה מבוקרת
 • מיחזור מים – מומלץ לבחון שימוש במים מושבים (בהתאם להנחיות משרד הבריאות)

 

ה. צומח וצמחים

 • בגן בר-קיימא יש מגוון צורות חיים: עצים, שיחים, מטפסים, עשבוניים, גיאופיטים, חד-שנתיים וכדומה
 • ייעשה שימוש במגוון מינים וזנים חיים
 • ייבחרו צמחים המתאימים לתנאי הסביבה, לצרכים ולתפקודם בגן (Polyculture)
 • ייבחרו צמחים עמידים לפגעים 5. ייעשה שימוש בצמחים "חסכני מים"
 • ייעשה שימוש בצמחים בעלי דרישות אחזקה נמוכה
 • הימנעות משתילת צמחים פולשים
 • ייעשה שימוש מושכל בצמחים העלולים להוות מטרד במקומות מסוימים (רעילים, אלרגניים, קוצניים, אגרסיביים וכו')
 • שימור עצים גדולים ושימור מושכל של צמחי בר
 • שימוש בצמחייה המהווה מוקד משיכה לבעלי חיים
 • שימוש בצמחיה שמשביחה את הקרקע ואוחזת אותה
 • שימת הדגשים לעונתיות
 • יצירת מיקרואקלים באמצעות צמחייה

 

ו. שימוש ב"צמחי ארץ-ישראל"

 • בגן בר-קיימא ישולבו צמחי הבר של ישראל על פי העקרונות שהוזכרו
 • יש יתרון לשילוב צמחי בר בגן בר-קיימא בשל היחס הערכי והנופי אליהם, וכן משום התאמתם לסביבה
 • שימוש בצמחי בר דורש הכרה מיטבית של תכונותיהם האגרו-טכניות ושילובם במקומות מתאימים בגן
 • לצמחי בר יתרון בגן לא מושקה. ניתן ליצור מוקדי צבע והתחלפות לאורך עונות השנה (בקיץ ובסתיו ניתן להשתמש בצלפים ובחצבים)

 

נלקח מהצעה לעקרונות גינון בר קיימא, שפורסמה בחודש מאי בשנת 2007 על ידי משרד החקלאות ופתוח הכפר..

 

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח